Huisstijl

Examenwerk is in 2020 overgegaan op een nieuwe huisstijl. Met de nieuwe huisstijl maakt Examenwerk zichtbaar waar Examenwerk voor staat. En dat hebben we vertaald naar kernwaarden. Ofwel het fundament waarop het merk ‘Examenwerk’ gebouwd is.

De kernwaarden die bij Examenwerk horen zijn:

  • Adaptief 
  • Betrokken 
  • Aandacht 
  • Samenwerking 
  • Leidend/de norm 
  • Kwaliteit 

Verbinding en vernieuwing 

Deze kernwaarden sluiten goed aan bij het nieuwe logo van Examenwerk. Het logo straalt verbinding en vernieuwing uit en juist die elementen komen terug in het visuele element: de X van Examenwerk.

Open en transparant 

Ook de gekozen kleuren in het logo zijn afgestemd op de genoemde kernwaarden. De kleuren blauw en groen staan voor een serieuze, professionele en eigentijdse uitstraling. De gekozen typografie toont daarnaast een zekere licht- en openheid.
Examenwerk kiest voor openheid en transparantie om zo te kunnen laten zien wat we doen en vooral ook, hoe we het doen.

Fotografie 

In onze fotografie komt die transparantie eveneens terug. Gekozen beelden zijn altijd licht en open van karakter. In het beeld staat onze doelgroep centraal én altijd in actie. Dat kan gezamenlijk of individueel zijn.

Lijntekeningen 

Naast fotografie maakt Examenwerk gebruik van lijntekeningen. Specifieke tekeningen die zo de karakteristiek van ons werk kenmerken. Ze kennen namelijk één begin- en één eindpunt. De tekeningen laten als het ware het ‘gehele proces van handeling’ zien, zonder enige onderbreking. Het staat symbool voor hoe Examenwerk invulling geeft aan dienstverlening en producten.