Hoe werkt Remindo?

Remindo is een online toetssysteem, waarvoor enkel een pc met internet nodig is. Remindo is zo ingericht dat het voor de school eenvoudig is om het volledige digitale afnameproces zelf te beheren. Dit vraagt van de school enige aandacht om er goed mee van start te gaan. Werken met Remindo zorgt vooral voor veel gemak en een hoge mate van efficiency.

Hoe werkt Remindo?
In Remindo is een aantal verschillende rollen (*) beschikbaar. Iedere rol (**) vervult een andere stap in het digitale afnameproces. Hieronder volgt een korte uitleg:

  • De toetscoördinator zet de examens klaar en beheert de toegang van alle gebruikers tot Remindo. Dit betreft zowel docenten, toezichthouders als de examenkandidaten.
  • De docent kan o.a. een examen starten en na afloop de resultaten van de klas inzien.
  • De toezichthouder zorgt dat de examenkandidaten op het moment van afname het examen kunnen starten. Daarnaast kan de toezichthouder technische ondersteuning bieden tijdens het examenmoment.
  • Examenkandidaten hebben een eigen inlog voor Remindo. Na inloggen kunnen examenkandidaten een klaargezet examen in Remindo maken.

* Terminologie kan afwijken van de invulling die een school aan een rol geeft.
** Een persoon kan over meerdere rollen beschikken.


Wil je nu alvast weten hoe Remindo eruit ziet?
Via onderstaande link kun je via een testexamen zien hoe de digitale afnameomgeving van Remindo eruit ziet.

Downloads